Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Studentské filmy věnované rozvojové spolupráci v Galerii NoD

publikováno: 31.05.2012       téma: Informace o akcích

Praha, 31. května 2012 – Galerie NoD promítá do 10. června studentské filmy věnované problematice rozvojové spolupráce a Rozvojových cílů tisíciletí. Mezi krátkými filmy narazíte i na vítěze mezinárodní soutěže, snímek „A co když je všechno jinak“ studentů z Ústí nad Labem.

Občanské sdružení Educon, které je koordinátorem kampaně Česko proti chudobě, připravilo projekt „Média pro Rozvojové cíle tisíciletí“, který měl mladé lidi podnítit ke kritickému vnímání médií a zároveň přiblížit problémy rozvojového světa a Rozvojových cílů tisíciletí.

Šest mladých koordinátorů nejprve prošlo třífázovou přípravou v zahraničí a následně ve spolupráci se studenty středních škol postupně připravovali krátké filmy tematicky související s rozvojovou problematikou. Po celou dobu tvorby i na navazující letní škole jim byli k dispozici zkušení odborníci na dokumentární tvorbu a na problematiku médií jako dokumentaristé Filip Remunda, Vít Klusák a Martin Mareček, novináři Karel Rožánek, Petr Pravda a Patrik Eichler, kameraman Jan Línek, politolog Ondřej Slačálek, dramatik Roman Sikora a odborníci na rozvojovou problematiku Dagmar Trkalová a Tomáš Tožička.

Mezi studentskými filmy následně probíhala dvoukolová soutěž. Vítězové národních kol se potkali v listopadu 2011 v Krakově na mezinárodní soutěži studentských filmů. První cenu si odnesli studenti Gymnázia dr. Václava Šmejkala z Ústí nad Labem s filmem „A co když je všechno jinak“, který originálním způsobem upozorňuje na problematiku dětské práce.

Vybrané studentské filmy nyní mohou vidět návštěvníci malé galerie pražského experimentálního prostoru NoD.

„Ty nejpodnětnější snímky jsme chtěli zpřístupnit co největšímu počtu zájemců. Galerie NoD nám v tomto směru vyšla vstříc. Vedle filmů narazí návštěvníci i na tzv. Červenou knihu ohrožených rozvojových cílů, která je seznámí s osmi nejdůležitějšími cíli na odstranění chudoby, hladu, rozšíření vzdělanosti a zdravotnické péče, které se OSN zavázala splnit do roku 2015. Své názory a postřehy k tématu mohou rovněž sami napsat do přiložené knihy „Přání a stížností“,“ říká koordinátorka celého projektu Jana Pokorná z o.s. Educon.

Výstava je volně přístupná a bude se konat do 10. června 2012.

Experimentální prostor Roxy / NoD naleznete na adrese Dlouhá 33, Praha 1.

Ke stažení

Na každého člověka na této planetě připadá spotřeba energie odpovídající ekvivalentu více než 1,6 tuny ropy ročně. Přitom na 2 miliardy lidí nemá přístup ke zdroji elektrické energie. 7.cíl

7.cíl
Zajistit udržitelný stav životního prostředí

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze