Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Hledáme zájemce o projekt Média pro Rozvojové cíle tisíciletí

publikováno: 07.05.2010       téma: Žádosti o pomoc

Hledáme zájemce o zapojení se a aktivní účast v evropském projektu 

MDGs - Media pro Rozvojové cíle tisíciletí

který v ČR realizuje o.s. EDUCON (www.educon.cz), jako jeden z koordinátorů kampaně Česko proti chudobě (www.ceskoprotichudobe.cz).

Cílem projektu je zvýšit povědomí o MDGs, vzájemných vazbách mezi EU a rozvojovými zeměmi, problematice rozvojové spolupráce skrze aktivaci mladých lidí a jejich osobního zapojení do vzdělávací a informační kampaně. Kampaň bude realizována pomocí multimediálních propagačních nástrojů a cílena k implementaci rozvojové problematiky do vzdělávání na středních školách.
Výběr k účasti na projektu předpokládá závazek aktivního zapojení se do realizace aktivit projektu do prosince 2011. Vybraní spolupracovníci sehrají klíčovou roli v implementaci projektu!

Účast na projektu nabízí možnost osobního rozvoje v oblasti dovedností a práce s multimediální technikou, jakož i posílení znalostí o MDGs a rozvojové problematice. Vybraní spolupracovníci absolvují v letošním roce spolu s vybranými kolegy z partnerských organizací z Polska a Kypru speciální výcvik na práci s multimédii k propagaci MDGs a rozvojovému vzdělávání.

Trénink bude sestávat ze tří úrovňového výcviku, který bude realizován v Itálii, Peru/Keni, a v Polsku:

  1. Trénink v Itálii (5 dní, zhruba červenec 2010) bude zaměřen na technické dovednosti, vytváření multimediálních materiálů, videa a rádio vysílání na téma rozvojové problematiky.
  2. Trénink v Peru nebo Keni (21 dní, zhruba srpen 2010) bude zaměřen na vytváření materiálů presentujících rozvojové výzvy, včetně TV, rádio a multimediální výroby. Účastníci získají praktické znalosti o MDGs, rozvojové problematice, informace o jiných kulturách, účastní se multikulturního dialogu a získají informace o rozvojových zemích.
  3. Trénink v Polsku (7 dní, zhruba září 2010) bude zaměřen na dovednost předávání znalostí a zkušeností „mladším kolegům“. V Krakově proběhne trénink v profesionálním studiu TV a rádia, kde proběhne výcvik ve vztahu ke zpracování mediálních materiálů nasbíraných v Keni a Peru.

Všichni vybraní spolupracovníci se zaváží absolvovat všechny tři tréninky, jakož k aktivnímu zapojení se do realizace aktivit projektu do prosince 2011, přičemž se jedná o dobrovolnickou práci.

Z projektu jsou hrazeny náklady:
- Doprava Praha x Itálie, Peru/Keňa, Polsko
- Kompletní pobyt v zahraničí.

Účastníci si hradí:
- náklady spojené s cestovním pojištěním, vízem do Peru/Keni a očkováním.

Předpoklady:
-motivace pracovat s multimédii k propagaci MDGs, a vzdělávat se v oblasti MDGs, rozvojové spolupráce a medií, ochotu invence
-spolupráce s neziskovými organizacemi, studium žurnalistiky, médií, rozvojových studií či mezinárodních vztahů apod.
-výborná znalost Aj (všechny kursy absolvované v zahraničí budou realizovány v Aj!)
-časové možnosti
-výborné komunikační a organizační schopnosti
-mělo by se jednat o mladé lidi ve věku cca 18 až 30 let

Případné zájemce prosíme o zaslání vyplněného Apllication Form (viz příloha) a stručného CV spolu s motivačním dopisem nejpozději do pátku 21.5.2010 na adresu: marcela.zahalkova@educon.cz

Pro zájemce o podrobnější informace pořádáme ještě před uvedeným termínem neformální setkání, které se uskuteční v úterý dne 18.5.2010 od 16.30 h v zasedací místnosti na adrese Amnesty International - Provaznická 3, 110 00 Praha 1. Jste srdečně zváni.

S případnými dotazy je také možné se obrátit na:
Marcela Zahálková, koordinátorka projektu
Email: marcela.zahalkova@educon.cz,  Tel.+ 420 728 102 676

Ke stažení

V roce 2003 žilo v Německu, Francii, Řecku a Itálii dohromady 10,6 milionů dětí. Stejný počet jich v tomtéž roce celosvětově zesnulo. V naprosté většině těchto případů tomu šlo předejít. 4.cíl

4.cíl
Snížit dětskou úmrtnost

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze