Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Tazatel/ka výzkumu zaměřeného na uplatňování genderového hlediska v rozvojové spolupráci

publikováno: 09.06.2011       téma: Žádosti o pomoc

Gender Studies, o.p.s., KARAT Coalition (PL) a One World Action (UK) hledá tazatele/tazatelku výzkumu zaměřeného na to, do jaké míry jsou zohledňovány rovné příležitosti žen a mužů v rozvojové spolupráci v ČR. Výstupem výzkumu je případová studie (case study) v angličtině, která bude k dispozici českým (a evropským) nevládním organizacím. Více informací je v přiložených Terms of reference. Výzkum bude probíhat ve spolupráci s osobou z Gender Studies.

Začátek práce: 1/7/2011

Konec: konec září-začátek října 2011

Ideální kandidát/kandidátka:

  • zná prostředí české a evropské rozvojové spolupráce, rozumí kontextu a specifikům genderu a rozvojové spolupráce
  • má zkušenosti s vedením obdobného výzkumu
  • má perfektní znalost angličtiny

V případě zájmu o nabízenou pozici nám zašlete motivační dopis (max. 1 stránka) a strukturovaný životopis (max. 2 stránky) do 19.6.2011 e-mailem na adresu lucie.bilderova@genderstudies.cz. Vybraní uchazeči/uchazečky budou pozváni k osobnímu pohovoru.

Ke stažení

Na světě žije 2,2 miliardy dětí, pod hranicí chudoby jich žije 1 miliarda. Každé druhé dítě na této planetě je připraveno o své dětství v důsledku chudoby - ohroženo podvýživou nebo hladem, AIDS a dalšími nemocemi. 1.cíl

1.cíl
Odstranit extrémní chudobu a hlad

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze