Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Představení projektu Hlad nepřijímáme!

publikováno: 05.08.2011       téma: Žádosti o pomoc

Projekt jednoho z koordinátorů kamapně ČpCH Glopolis “Hlad nepřijímáme! “, financovaný Evropskou unií, má za cíl podpořit jedno z témat kampaně Česko proti chudobě – Potravinová bezpečnost.

Hlad nepřijímáme!

Toto rozsáhlé a důležité téma souvisí nejen s prvním Rozvojovým cílem tisíciletí (odstranění extrémní chudoby a hladu), ale i s ostatními cíli (snížení dětské úmrtnosti, dosažení základního vzdělání, aj.). Dostatek kvalitní potravy není jen základní lidská potřeba, ale také právo. Právo na potraviny bylo formálně uznáno jako základní lidské právo hned několika dokumenty, například Všeobecnou deklarací lidských práv (1948), Mezinárodním paktem o hospodářských, sociálních a kulturních právech (1966) a Úmluvou o právech dítěte (1989). Ačkoliv tyto dokumenty byly schváleny Valným shromážděním OSN a jsou tedy platné pro téměř všechny státy světa, problém hladu stále trápí téměř jednu miliardu obyvatel planety.

Někteří lidé si myslí, že na světě není dost potravin pro všechny. To je ale omyl. Na světě je tolik potravin, že by dokázaly nasytit celou populaci. Hlavní příčinou hladu není nedostatek potravin, ale chudoba. V rozvojových zemích postihuje chudoba především drobné zemědělce. Tak se stane, že hladem trpí paradoxně především ta část obyvatelstva, která stojí na začátku řetězce produkce potravin pro všechny ostatní obyvatele. Do tohoto stavu drobné zemědělce může uvrhnout mnohé: neúroda, nízké skladovací kapacity, špatný přístup na místní trhy, nestabilita cen, nízká podpora a ochrana ze strany vlastních států, nespravedlivý globální obchodní systém. I my tady v Evropě ovlivňujeme situaci v rozvojových zemích a můžeme mnohé změnit. Nejdříve ale musíme rozumět propojenosti těchto dvou zdánlivě velmi vzdálených světů a uvědomit si, že problém hladu se nás týká více, než si myslíme.

Téma potravinové bezpečnosti chceme představit veřejnosti ve spolupráci se zájemci z vašich řad. Rádi bychom společně s Vámi zorganizovali různé osvětové akce po celé České republice.

Můžeme zajistit

  • Informační materiály (brožura „Proč jedna miliarda hladoví?“, leták „Potravinová bezpečnost)
  • Promítání dokumentárního filmu Hlad, který přibližuje život lidí v rozvojových zemích, osvětluje příčiny hladu a otevírá různá související témata
  • Diskuse navazující na film Hlad za účasti mluvčího z rozvojové země
  • Přednáška o tématu Potravinová bezpečnost
  • Pohoštění, kdy každý účastník dostane porci jídla obsahující denní dávku kalorií běžnou pro rozvojové země
  • Workshopy včetně interaktivních simulačních her

Všechny tyto aktivity je možné ve spolupráci s Vámi uskutečnit ve Vašem městě nebo kdekoliv, kde se najdou lidé, které zajímá svět kolem nich. Samozřejmě uvítáme další nápady, jak představit veřejnosti téma Právo na potraviny.

Tím ovšem nekončíme. V příštím roce se budou konat dva workshopy. První z nich představí téma Potravinová bezpečnost se všemi souvislostmi i možnostmi řešení. V rámci druhého workshopu bychom se za pomoci odborníků věnovali vedení kampaní, komunikaci s veřejností, médii a politickými činiteli a školení dalších zájemců o téma hladu. Nakonec budou mít vybraní účastníci projektu možnost podniknout studijní cestu do Afriky, podílet se na natáčení dokumentárního filmu a dalších aktivitách.

Pokud se chcete dozvědět více, kontaktujte Janu Klápovou na emailové adrese klapova@glopolis.org.

Přeji hodně zajímavých zážitků a radost z poznání!!!

Jana Klápová
Glopolis
Soukenická 23, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 272 661 132
Mob.: +420 733 568 978
E-mail: klapova@glopolis.org
http://glopolis.org/
Jsme na Facebooku

Na světě žije 2,2 miliardy dětí, pod hranicí chudoby jich žije 1 miliarda. Každé druhé dítě na této planetě je připraveno o své dětství v důsledku chudoby - ohroženo podvýživou nebo hladem, AIDS a dalšími nemocemi. 1.cíl

1.cíl
Odstranit extrémní chudobu a hlad

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze