podporují naši kampaň
 Pankix

 Pankix
(všechny osobnosti)

s podporou
Evropská komise Udržitelná Evropa pro každého Česká rozvojová agentura
sponzoři a partneři
Expodům.cz

(všichni sponzoři a partneři)

Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Témata > Rozvojové menu > Dobrovolník

 

ZAČNĚME SE ZAJÍMAT!

Přispět ke zmírnění a odstranění chudoby ve světě může každý z nás jako

 

DOBROVOLNÍK

zapojte se jako...DOBROVOLNÍK


Rozvojovým zemím můžeme pomoci přímo svou osobní činností. Stačí poskytnout náš čas, energii, vědomosti nebo dovednosti ve prospěch dobré věci a bez nároku na finanční odměnu. Většina rozvojových projektů stojí právě na dobrovolnících a nemohla by bez jejich práce vůbec existovat. Jako dobrovolníci také získáme možnost seberealizace a pocitu naplnění, často vzbudíme zájem místních obyvatel a jejich vlastní iniciativu. Ale musíme si uvědomit, že dobrovolnictví působí oboustranně na dobrovolníka i okolí, kterému svou činností přispívá. Dobrovolníci musí být realisté s velkou motivací a schopností pracovat bez předsudků.


Jak postupovat, abychom byli dobrovolníky ve prospěch rozvojových zemí:

  • na projektech v zahraničí – nejsnazší je přihlásit se přes některou z vysílajících organizací na dobrovolnické projekty různé délky a zaměření. Také se můžete stát dobrovolným pracovníkem některé z českých organizací na jejích projektech – to již vyžaduje delší čas a větší odbornost.
  • u organizací v ČR – zapojte se do přípravy projektů a osvětových kampaní doma, pomáhejte se sbírkami pro rozvojové země, nabídněte své dovednosti (např. s grafikou, webovými stránkami, sběrem a šířením informací apod.).
  • firemní dobrovolnictví – zapojte do pomoci své kolegy a udělejte si teambuildingový den nebo víkend, kdy budete pracovat jako dobrovolníci pro některou organizaci anebo projekt – třeba při pouličních akcích kampaně Česko proti chudobě!

 

Další informace také na:

www.ceskoprotichudobe.cz – příležitost zapojit se jako dobrovolník přímo do kampaně Česko proti chudobě. Zaregistrujte svůj email a budete dostávat informace, co kampaň chystá a jak byste se mohli zapojit!

www.dobrovolnici.cz – portál dobrovolnických příležitostí v ČR i zahraničí.

www.fairtrade.cz – příležitost pomáhat v obchůdku Fair Trade a při kampaních na podporu odpovědného spotřebního chování. www.glen-europe.org – 3-měsíční projekty v rozvojových zemích pro lidi od 21 do 30 let.

www.humanistinarovinu.cz – dobrovolná služba v Keni a Indii.

www.inexsda.cz – široká nabídka kratších i dlouhodobých dobrovolnických projektů po celém světě.

mladez.sdb.cz – salesiánská dobrovolná služba.

www.unv.org – dobrovolnický program OSN.

 

Fotbalisté - Keňa

„Už před odjezdem na fotbalový rozvojový projekt do Nairobi jsme tušili, že nás během tří dobrovolnických měsíců potká řada věcí a okolností, které předem předjímat ani plánovat nejde. Jednu věc jsme ale věděli už v Evropě – že chceme pro děti z místních slumů uspořádat fotbalový turnaj. Nakonec to i pro nás byla vítaná příležitost, jak opustit kanceláře a dostat se do terénu, kde má klasický, spontánně hraný pouliční fotbal své kořeny.“

Robin Ujfaluši,
dobrovolník fotbalového projektu organizace MYSA v Nairobi,
Keňa, program GLEN

Na této planetě nemůžeme dosáhnout rozvoje a trvalého míru, pokud budou ženy ve společnosti nadále odsouvány do podřadných, často nebezpečných a úmorných společenských pozic. 3.cíl

3.cíl
Prosazovat rovnost pohlaví a posílit roli žen ve společnosti

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze