podporují naši kampaň
Václav Jiráček

Václav Jiráček
(všechny osobnosti)

s podporou
Evropská komise Udržitelná Evropa pro každého Česká rozvojová agentura
sponzoři a partneři
Expodům.cz

(všichni sponzoři a partneři)

Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Témata > Rozvojové menu > Občan

 

ZAČNĚME SE ZAJÍMAT!

Přispět ke zmírnění a odstranění chudoby ve světě může každý z nás jako

 

OBČAN

zapojte se jako...OBČAN


Do našich životů zasahují události, které se odehrávají někde na druhém konci světa, a stejně tak naše chování může mít globální dopady. Žijeme v zemi, která se řadí mezi čtyřicet nejbohatších. Česká republika i v oficiálních dokumentech pokládá za svůj morální závazek podílet se na snižování chudoby v méně vyspělých částech světa. Právě jako jednotlivci nemůžeme pasivně přihlížet tomu, že je řada míst, kde umírají děti na podvýživu, nemají přístup k pitné vodě nebo základnímu vzdělání. Jako občané demokratické společnosti můžeme a máme věci ovlivňovat. Proto se zajímáme o dění okolo nás i daleko od nás a přispíváme k lepšímu životu pro všechny.
 


Jak postupovat, abychom jako občané mohli věci více ovlivňovat:

  • Sledujte českou politiku v oblasti rozvojové spolupráce a informujte se o programech rozvojové spolupráce. • Diskutujte se svými přáteli, kolegy, učiteli či studenty.
  • Žádejte informace ve vašem oblíbeném rádiu, televizi a tisku.
  • Nebojte se svůj názor nahlas projevit. Jinde ve světě takovou možnost často nemají.
  • Ptejte se politiků na jejich názory na problémy globální chudoby a podle jejich odpovědí volte své politické zástupce.
  • Aktivně se zapojte do boje proti extrémní chudobě jako dobrovolník, pracovník neziskové organizace, odpovědný spotřebitel nebo dárce.

 

Další informace také na:

www.ceskoprotichudobe.cz – kampaň českých nevládních organizací za snižování chudoby.

www.mzv.cz/pomoc a www.rozvojovestredisko.cz – informace o vládním programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

www.rozvojovka.cz – články, komentáře, názory a informace o rozvojové spolupráci.

www.ucastverejnosti.cz – stránky o implementaci Aarhuské úmluvy (Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí).

 

Dobrovolníci na Dnech bílé pásky kampapně ČpCH

„Nemám ráda lhostejnost. A protože vím, že žiji ve šťastnější a bohatší části světa, snažím se nějak podpořit snahy lidí, kteří chtějí zlepšit život nejchudších obyvatel naší planety. Někdy stačí udělat docela málo – třeba diskutovat s dětmi ve třídě o životě obyčejných lidí v Africe, podepsat se pod petici, koupit místo normální čokolády tu, která nese logo Fair Trade. Možností je opravdu hodně, každý si může vybrat. Jen se netvářit, že nic nevidíme, neslyšíme a že se nás to přeci netýká...“

Jarmila Bílá, učitelka občanské výchovy na víceletém gymnáziu
a dobrovolnice ve Fair Trade obchůdku.

Každou minutu zemře jedna žena na následky problémů spojených s těhotenstvím, ročně více než půl milionu. 99 % těchto úmrtí se odehraje v Africe, Asii a Latinské Americe. 5.cíl

5.cíl
Zlepšit zdraví matek

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze