podporují naši kampaň
Bohdan Bláhovec

Bohdan Bláhovec
(všechny osobnosti)

s podporou
Evropská komise Udržitelná Evropa pro každého Česká rozvojová agentura
sponzoři a partneři
Expodům.cz

(všichni sponzoři a partneři)

Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Témata > Rozvojové menu > Černý Petr :-(

 

ČERNÝ PETR

aneb čeho se při pomoci rozvojovým zemím

 

VYVAROVAT!

ČERNÝ PETR


Přispět ke zmírnění a odstranění chudoby ve světě může každý z nás, ale měli bychom si dát pozor, jaká pomoc má opravdu smysl a efekt. Na světě žije pod hranicí extrémní chudoby 1,2 miliardy lidí, 30 tisíc dětí zemře denně v důsledku extrémní chudoby, 100 miliónů dětí se kvůli chudobě nemůže dostat k základnímu vzdělání, 1 600 matek denně zemře v důsledku porodních komplikací, více než 1 miliarda lidí nemá přistup ke zdroji pitné vody… je to krutá realita, která je věcí nás všech. Nesmí v nás ale vzbudit iluze, že právě my musíme svět spasit, nebo naopak skepsi, že naše troška nic nezmůže. Bohaté státy apelují na společnou koordinaci a postup při pomoci rozvojovým zemím. I naše vlastní zapojení musí být realistické a adekvátní. Jen tak můžeme změnit životy jiných k lepšímu.
 


Čeho se vyvarovat v našem zapojení do pomoci rozvojovým zemím:

  • Nedělejte si úsudek o rozvojových zemích a lidech v nich jen podle jednoho zdroje. Ověřujte si informace z více médií a snažte se vyvarovat předsudků.
  • Neposílejte letecky věci (např. staré oblečení, potraviny, léky apod.), o kterých si myslíte, že je lidé v chudých zemích světa potřebují – v 99% jsou zbytečné! Většina z nich se dá pořídit přímo na místě a lidé si sami určí, co potřebují a umí používat.
  • Nevyužívejte v chudých zemích služeb a nabídek, které jsou v ČR nezákonné.
  • Nevyjíždějte do chudých zemí neorganizovaně sami a s mesiášskými představami změnit svět k lepšímu. Ztráta iluzí je drtivá!
  • Přiznejte si limity vašeho působení (v ČR i zahraničí) a zhodnoťte, co můžete svou prací lidem nebo konkrétnímu místu reálně přinést.
  • Bez kvalitní znalosti místních poměrů nerozjíždějte vlastní projekty. Přenechte tuto činnost profesionálům nebo se k nim přidejte.

 

Další informace také na:

www.ceskoprotichudobe.cz – kampaň českých nevládních organizací za snižování chudoby.

www.rozvojovka.cz – články, komentáře, názory a informace o rozvojové spolupráci.

 

„Když čteme o Africe, tak čteme o krizích. A zapomínáme, že uprostřed mnoha potíží pořád žijí lidé, kteří mají podobné sny, strachy a tužby jako my. Afrika v médiích, to jsou obrazy hladomoru, rozvrácených států, dětských vojáků, nemocí. Ne že by tyto „trable“ neexistovaly, ale Afrika není jen Súdán, Somálsko a Kongo. Afrika je i Darius, třicátník, jenž začal podnikat s jedním šicím strojem a dnes vlastní mimo jiné farmu a obchody s kopírkami a výrobou razítek ve třech městech. Spousta lidí by cestovalo kamkoli, jen ne do Afriky. Mohu jim dát jen jedinou radu – v Zambii bělochy nejedí!“

Tomáš Lindner, dobrovolník projektu GLEN v Zambii

Více než 100 milionů dětí stále ještě nemá přístup ani k základnímu vzdělání. Devadesát sedm procent z nich žije v rozvojových zemích, téměř šedesát procent z nich jsou dívky. 2.cíl

2.cíl
Dosáhnout základního vzdělání pro všechny

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze