podporují naši kampaň
Táňa Fischerová

Táňa Fischerová
(všechny osobnosti)

s podporou
Evropská komise Udržitelná Evropa pro každého Česká rozvojová agentura
sponzoři a partneři
Expodům.cz

(všichni sponzoři a partneři)

Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Média > Přečetli jsme si

Chudoba je horší než promiskuita

titul: Právo
detail: příloha Věda a technika  str. S7
datum: 01.12.2006
autor: Alexandr Petrželka

Sociální podmínky jsou z pohledu nemocí důležitější než sexuální chování

Média se často velmi široce věnují "vděčným" tématům jako sexuální turistika nebo ženská obřízka, ale mnohem méně si všímají srovnatelně významných problémů, jako je nedostupnost kondomů nebo nerovnoprávnost žen.
Chudé a rozvojové země mají mnohem vyšší incidenci (výskyt) pohlavně nakažlivých nemocí než vyspělý svět. Přitom sexuální revoluce, ve všeobecném povědomí chápána jako střídání partnerů a časnější nástup nových generací do pohlavního života, logicky vytváří i lepší podmínky šíření pohlavních chorob, byť ji doprovází i nárůst osvěty. Rizikové sexuální chování je "doma" ve vyspělém a nikoli rozvojovém světě, přesto je ale pohlavních nemocí víc právě v chudých zemích.
Odborný lékařský časopis The Lancet publikoval nedávno výsledky studie v 58 zemích celého světa, kterou provedl tým Londýnské univerzity medicíny a tropických nemocí. Výzkum potvrdil, že lidé v rozvinutých zemích, kde jednoznačně převládá monogamie, mají víc sexuálních partnerů než v rozvojovém světě; tam je ovšem výskyt pohlavně přenosných nemocí vyšší.

Západ je v sexu aktivnější
Rovněž věk, ve kterém lidé začínají sexuálně žít, se podle autorů studie za posledních deset let nijak výrazně nezměnil: u mužů se pohybuje kolem 15 let, u žen je o tři až čtyři roky vyšší. Například v Británii je to 16,5, respektive 17,5. Promiskuitní chování (střídání sexuálních partnerů) je ve vyspělých zemích častější: více než jednoho partnera během posledního roku měla v těchto zemích třetina dotázaných ve věku do 25 let, ale např. v Africe jich bylo jen řádově několik procent. Stejně tak počet sexuálně aktivních singles, svobodných dospělých, byl v rozvojových zemích nižší než ve vyspělém světě. Mladí svobodní Afričané - muži i ženy - bez stálého partnera uvedli nedávné sexuální styky ve dvou třetinách, na západě byly ve stejné skupině populace aktivní tři čtvrtiny.
To vše kontrastuje s rozšířením pohlavních nemocí: nemocní s AIDS respektive HIV pozitivní lidé představují v některých afrických zemích pětinu populace, v nejpromořenějších regionech až polovinu. Výsledky výzkumu vzbudily mezi odborníky velký ohlas, protože vyvracejí zažité představy o vztahu mezi sexuálním životem a pohlavními chorobami.

Platí čísla, ne dojmy
"Znamená to, že sociální faktory - chudoba, mobilita a genderová rovnost (zjednodušeně: uplatnění ženských práv) - mají na výskyt pohlavních nemocí větší vliv než promiskuita," uvedla v komentáři ke studii šéfka výzkumného týmu Kaye Wellingsová. Muži a ženy podle ní pohlížejí na sex z odlišného úhlu, mají pro něj rozdílné důvody a přistupují k němu s jiným nastavením.
"Tyto rozdíly musí být klíčem při hledání nejlepších metod boje proti pohlavním chorobám v konkrétních oblastech i vůči konkrétním skupinám," zdůraznila. "Volba osvětových postupů musí vycházet ne z dojmů, pověr a mýtů, ale z detailních údajů o konkrétní populaci, skupině a jednotlivcích."

Více než 100 milionů dětí stále ještě nemá přístup ani k základnímu vzdělání. Devadesát sedm procent z nich žije v rozvojových zemích, téměř šedesát procent z nich jsou dívky. 2.cíl

2.cíl
Dosáhnout základního vzdělání pro všechny

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze