podporují naši kampaň
Linda Rybová

Linda Rybová
(všechny osobnosti)

s podporou
Evropská komise Udržitelná Evropa pro každého Česká rozvojová agentura
sponzoři a partneři
Expodům.cz

(všichni sponzoři a partneři)

Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Média > Přečetli jsme si

... to je lež. Odpovědnost cítíme

titul: Lidové noviny
detail: str. 1
datum: 13.12.2005
autor: Jaroslav Schejbal
on-line: http://lidovky.zpravy.cz/ln_noviny.asp?r=ln_noviny&c=A20051213_0001...

...reaguje Annemieke Wijnová, manažerka nadnárodní společnosti Kraft Foods

* Můžete na úvod krátce představit sebe a svoji práci ve společnosti Kraft Foods?
Ve společnosti Kraft Foods jsem zodpovědná za program zaměřený na udržitelnost zemědělství. Společnost Kraft Foods vynaložila v roce 2004 asi šest miliard dolarů na nákup zemědělských surovin. Nemáme sice vlastní plantáže nebo pole, přesto si uvědomujeme, že produkce zemědělských surovin má vliv na životní prostředí a na životy lidí pracujících v zemědělství. Cítíme se za to být odpovědni, a proto máme různé projekty, v rámci kterých se snažíme pomáhat farmářům z rozvojových zemí a být šetrní k životnímu prostředí. Na druhou stranu potřebujeme mít také jistotu, že suroviny, které využíváme pro naši produkci, budou dostupné i v budoucnosti.

* Připadá vám současné uspořádání mezinárodního obchodu spravedlivé?
Bariéry v mezinárodním obchodě poškozují farmáře v méně rozvinutých zemích. Tyto bariéry by měly být postupně odstraňovány. Ale co nás zajímá snad ještě více, aby se farmáři v rozvojových zemích stali silnějšími, soběstačnějšími a efektivnějšími, a mohli tak lépe konkurovat na světových trzích. Proto se jim snažíme pomáhat, aby vyráběli více udržitelně. To znamená, aby měli větší respekt k ekologii, ale zároveň, aby byli schopni si vlastními silami zajistit takový příjem, aby byli schopni uživit své rodiny.

* Můžete uvést nějaké konkrétní projekty?
S těmito projekty jsme začali před deseti lety v Kolumbii, Vietnamu a Etiopii. Ve Vietnamu jsme začali pracovat asi se dvěma tisíci farmáři. Pomáhali jsme jim s problémy, jako je efektivnější pěstování, učili jsme je, jak spolupracovat, jak získat vyšší výnosy, jak používat hnojiva apod. A jak tímto způsobem získat lepší kávu s nižšími náklady. Výsledkem je, že vietnamská vláda se teď snaží spolupracovat s celým sektorem producentů kávy ve Vietnamu, aby pomohla při zavádění podobných programů.

* V příštích dnech bude Světová obchodní organizace (WTO) jednat o snížení cel v Hongkongu. Pomůže to rozvojovým zemím?
Ano, pomohlo. Musíme být ale opatrní a pečlivě sledovat vliv různých opatření na konkrétní skupiny farmářů. Ale ve většině případů snížení cel farmářům v rozvojových zemích pomůže.

* A co minimální výkupní ceny pro jednotlivé zemědělské komodity?
Tato opatření nefungují. Mohli jsme se o tom přesvědčit v případě kávy, kde výkupní ceny v minulosti byly. Fungovaly několik let, ale potom se tento systém sesypal.

* Velkým problémem rozvojových zemí je využívání dětské a otrocké práce. Například 80 procent kakaa se pěstuje v oblastech, kde se využívá dětská práce. Je těžké si představit, že vaše firma nekupuje žádné takové suroviny.
Počet farmářů je skutečně obrovský. Například v případě kávy se jedná o téměř dvacet pět milionů farmářů. Vzhledem k tomu nejsem samozřejmě schopná stoprocentně zaručit, že žádný ze zemědělských produktů nepochází z oblastí, kde je využívána dětská a otrocká práce. Na druhou stranu je ale třeba zdůraznit, že za poslední roky došlo v řešení této problematiky k velkému posunu.

* Nemohly by velké společnosti, jako je právě například Kraft Foods, udělat v této oblasti ještě více?
Jednou z našich dalších důležitých činností je nákup takzvané certifikované kávy. Označení "certifikovaná" znamená, že se jedná o kávu pocházející z farem, které obdržely od nezávislé neziskové organizace Rainforest Alliance takzvaný certifikát udržitelnosti. Kritéria, které takto certifikovaná farma musí naplnit, jsou jak ekologická, tak sociální. Kontroluje se například míra použití pesticidů, použití nezávadné vody a podobné věci. A zároveň se dohlíží na to, zda mají farmáři dostatek finančních prostředků na živobytí, bydlení či na vzdělání pro své děti.

* Kolik takovéto kávy nakupujete a za jaké ceny?
Za kávu certifikovanou Rainforest Alliance platíme o deset až dvanáct centů za libru více, než je tržní cena. Tento rok nakoupíme šest a půl tisíce tun této kávy. Na příští rok pak plánujeme třináct a půl tisíce tun.

* Ale to je pořád jenom kolem dvou procent z celkového množství kávy, které nakupujete. Není to málo?
Procento skutečně není vysoké, ale ve srovnání s ostatními organizacemi, které se věnují spravedlivému obchodu, to je pořád docela hodně. Celý projekt je teprve v začátcích a není možné certifikovat všechnu kávu najednou právě teď. Jsem však přesvědčena o tom, že jdeme správným směrem. Možná bychom mohli postupovat trochu rychleji, ale to je těžko říci. Považujeme však rozhodně za důležitější pomoci farmářům v tom, aby si vydělávali více vlastním úsilím, než jenom uměle zvyšovat výkupní ceny.

* Někteří kritici namítají, že Rainforest Alliance je pouhou zástěrkou. Tvrdí, že ve skutečnosti, i když jsou určité produkty certifikovány, nadále dochází k dětské práci a lidé musí pracovat v nelidských podmínkách. Dochází k tomu, nebo ne?
Rozhodně ne. Na certifikovaných farmách není v žádném případě povolena dětská práce a velký důraz je kladen na dodržování lidských práv. Standardy Rainforest Alliance jsou v každém detailu přinejmenším stejně náročné jako standardy Fair trade. Rainforest Alliance je uznávaná a naprosto nezávislá organizace. Existuje již šestnáct let a za tu dobu změnila například firmu Chiquita ze společnosti, která měla velké problémy s porušováním lidských práv, na společnost, jejíž farmy jsou nyní ve velmi dobrém stavu.

* Proč však nepoužíváte značku Fair trade?
Protože preferujeme způsob, jakým se snaží pomáhat farmářům v rozvojových zemích Rainforest Alliance. Způsob, kdy se snažíme naučit farmáře, aby byly soběstačnější a jejich produkce efektivnější, aby si uměli pomoci sami. To je podle nás z dlouhodobého hlediska přínosnější. Tím, samozřejmě nechci říci, že značka Fair trade je špatná, jen to, že existuje více možností, a my jsme zvolili Rainforest Alliance.

Každou minutu zemře jedna žena na následky problémů spojených s těhotenstvím, ročně více než půl milionu. 99 % těchto úmrtí se odehraje v Africe, Asii a Latinské Americe. 5.cíl

5.cíl
Zlepšit zdraví matek

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze