podporují naši kampaň
Jaromír Štětina

Jaromír Štětina
(všechny osobnosti)

s podporou
Evropská komise Udržitelná Evropa pro každého Česká rozvojová agentura
sponzoři a partneři
Expodům.cz

(všichni sponzoři a partneři)

Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Média > Přečetli jsme si

Skon rozvojového kola

titul: Ekonom
detail: č.: 034  str. 23
datum: 24.08.2006
autor: Joseph E. Stiglitz

Naděje vkládané do "rozvojového kola" ve světovém obchodě - které by rozvojovým zemím otevřelo možnosti růstu a snižování chudoby - jsou dnes, zdá se, zmařené. Do všech stran lze sice ronit krokodýlí slzy, míra zklamání ale musí být uměřená: Pascal Lamy, šéf Světové obchodní organizace, tak dlouho snižoval očekávání, až bylo zřejmé, že ať už z jednání vzejde cokoli, i přinejlepším to chudým zemím zajistí jen omezené přínosy.

Nezdar překvapuje jen stěží: Spojené státy i Evropská unie už dlouho nedodržují sliby, které v roce 2001 daly v Dauhá, aby napravily nevyváženosti předchozího kola obchodních rozhovorů - kola tak nespravedlivého, že si v něm nejchudší země světa vlastně pohoršily. Opět zvítězil nedostatek americké věrnosti multilateralismu, zatvrzelost a odhodlání stavět svůj politický prospěch i nad vlastní národní zájmy. S listopadovými volbami na obzoru prezident George W. Bush nemohl "obětovat" 25 tisíc majetných pěstitelů bavlny ani 10 tisíc prosperujících pěstitelů rýže a jejich příspěvky na kampaň. Jen málokdy muselo tolik lidí v takovém rozsahu ustoupit kvůli ochraně zájmů tak malé skupiny.

Rozhovory se zadrhly nad zemědělstvím, kde dotace a obchodní omezení stále zůstávají mnohem vyšší než ve výrobě. Vzhledem k tomu, že v rozvojových zemích závisí asi 70 % lidí přímo či nepřímo na zemědělství, tratí za současného režimu právě oni. Avšak zahleděnost na zemědělství odvedla pozornost od agendy, již bylo možné prosazovat způsoby, z nichž by měl prospěch Sever i Jih.
Například takzvaná "odstupňovaná cla", která na zpracované zboží uvalují mnohem vyšší sazby než na zboží nezpracované, odrazují rozvojové země od podnikání v činnostech s vyšší přidanou hodnotou, které vytvářejí pracovní místa a pozvedají příjmy.

Snad nejostudnějším příkladem je americké dovozní clo na etanol ve výši 54 centů za galon, zatímco na ropu žádné clo stanoveno není a sazba na benzin je jen 50 centů. To ostře kontrastuje s dotací ve výši 51 centů na galon, již na etanol dostávají americké společnosti (a jejíž značná část plyne jediné firmě). Zahraniční producenti tedy nemohou konkurovat, nejsou-li jejich náklady o 1,05 dolaru na galon nižší než náklady výrobců v USA. Díky těmto vysokým dotacím se USA staly největším producentem etanolu na světě. I přesto se navzdory obrovskému znevýhodnění dokážou na americkém trhu prosadit některé zahraniční firmy.
Brazilský cukrový etanol je na výrobu výrazně levnější než americký kukuřičný. Brazilské firmy jsou efektivnější než americký dotovaný průmysl, který věnuje více sil na získávání dotací od Kongresu než na zvyšování efektivity. Některé studie naznačují, že k výrobě amerického etanolu je zapotřebí většího množství energie, než je v něm obsaženo. Kdyby USA odstranily tyto nefér obchodní bariéry, nakupovaly by více energie z Brazílie a méně ze Středního východu. Bushova administrativa raději pomůže naftařům ze Středního východu, jejichž zájmy se tak často zdají být v rozporu se zájmy USA víc než zájmy Brazílie. Jistěže, administrativa to takto nikdy neřekne; vzhledem k tomu, že energetickou politiku určují ropné společnosti, Archer Daniels Midland a další producenti etanolu se v systému "příspěvky na kampaň za dotace" pouze vezou.
Během rozhovorů se Amerika nechala slyšet, že seškrtá své dotace, jedině pokud ostatní na oplátku otevřou své trhy. Ale rozvojové země by neměly své trhy plně otevírat pro americké zemědělské zboží, dokud nebudou odbourány dotace USA. Snaha konkurovat na nepokřivené hrací ploše by tyto země nutila dotovat své zemědělce, a obětovat tak zdroje, jichž je zapotřebí na vzdělávání, zdravotnictví a infrastrukturu. V ostatních oblastech obchodu byl uznán princip kompenzačních cel: jestliže jedna země zavede dotace, ostatní smějí zavést clo. Pokud se trhy otevřou, státy by měly mít právo kompenzovat americké a evropské dotace. To by byl krok vpřed ve snaze vytvořit spravedlivý obchodní režim, který podporuje rozvoj.

Na počátku rozvojového kola se většina rozvojových zemí obávala nejen toho, že EU a USA nedodrží své sliby, ale také toho, že výsledná dohoda jejich pozici zhorší. Velká část rozvojového světa si proto oddechla, že alespoň toto riziko bylo zažehnáno. Přesto existovalo i další: totiž že si svět bude myslet, že dohoda splnila cíle rozvojového kola, jež byly stanoveny v Dauhá, takže by se vyjednavači opět obrátili ke snaze proměnit příští kolo ve stejně nespravedlivé jako to předchozí. Tato obava se teď, zdá se, také zmírnila.
Zbývá ještě jedna starost: Amerika si pospíšila s podpisem řady bilaterálních obchodních dohod, které jsou ještě jednostrannější a vůči rozvojovým zemím nespravedlivější, což může Evropu i další pobídnout k podobnému postupu. Tato strategie podemílá multilaterální obchodní soustavu, která se zakládá na principu nediskriminace. Státy, které tyto smlouvy podepíší, si oproti ostatním zajistí zvýhodněné zacházení. Rozvojové země ovšem mohou získat jen málo a mnohé ztratit, pokud tyto smlouvy, které téměř nikdy nezajistí slibované přínosy, podepíší.
Vskutku, dojde-li k oslabení multilaterálního obchodního systému, bude to prohra pro celý svět. Zbytek světa nesmí sáhnout po americkém jednostranném přístupu: multilaterální obchodní systém je příliš cenný na to, abychom jej nechali zničit jedním prezidentem USA, který opakovaně projevil své pohrdání globální demokracií a multilateralismem.

c) Project Syndicate 2006

www.project-syndicate.org

Joseph E. Stiglitz, laureát Nobelovy ceny za ekonomii z roku 2001, je autorem knihy Making Globalization Work. Byl předsedou Rady ekonomických poradců prezidenta Clintona a hlavním ekonomem Světové banky.

c) Project Syndicate 2006

Na této planetě nemůžeme dosáhnout rozvoje a trvalého míru, pokud budou ženy ve společnosti nadále odsouvány do podřadných, často nebezpečných a úmorných společenských pozic. 3.cíl

3.cíl
Prosazovat rovnost pohlaví a posílit roli žen ve společnosti

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze