Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Témata > Příliš vzdálené cíle > 5. cíl > 6. úkol

5. ZLEPŠIT ZDRAVÍ MATEK

 

Úkol č. 6

Úkol č. 6: Do roku 2015 snížit o tři čtvrtiny míru mateřské úmrtnosti.

Většina náboženských i společenských systémů uctívá matku jako dárkyni života a ochranitelku rodu. Přesto je postavení budoucích matek a rodiček ve velké časti světa otřesné a alarmující. Nedostatečná infrastruktura lékařských zařízení, zpoplatnění péče i pro nejchudší či předražené a nedostupné léky jsou celosvětově největší smrtící hrozby pro dárkyně života.

Čísla a fakta

Více než půl milionu matek ročně umírá během těhotenství a porodu, přestože množství zemí se středním příjmem zaznamenalo ve snižování mateřské úmrtnosti rychlý pokrok. Celosvětová míra mateřské úmrtnosti zůstává stále hodně vysoká především kvůli špatné situaci v subsaharské Africe a jižní a střední Asii. Paradoxem je fakt, že podobně jako u předchozího úkolu se jedná o léčitelné a včasnou prevencí odstranitelné komplikace během těhotenství a porodu.

Za rok 2000 byl celosvětový počet úmrtí žen během těhotenství, porodu či šestinedělí (tzv. mateřská úmrtnost) odhadnut na 529.000, z čehož 84 % připadá na uvedené regiony. Míra mateřské úmrtnosti na 100.000 živě narozených dětí v zemích subsaharské Afriky neklesá a stagnuje na 920. Její hodnota pro jižní a střední Asii činí asi 520.

V rozvojových zemích obecně se průměrná míra mateřské úmrtnosti pohybuje kolem hodnoty 450 na 100.000 živě narozených dětí. Výrazně lepší situace je ve střední a Latinské Americe, kde ve stejném roce zemřelo „jen“ 22.000, žen, tedy 4 % z počtu žen zemřelých při porodu v rozvojových zemí. Na hospodářsky rozvinuté země připadá zhruba 2.500 úmrtí ročně, což představuje méně než jedno procento.

Jak dosáhnout cíle

Vzhledem k nevelké spolehlivosti nashromážděných dat není možné definitivně vyhodnotit splnitelnost vytčeného cíle. Nicméně snížit o tři čtvrtiny mateřskou úmrtnost v subsaharské Africe, jižní a jihovýchodní Asii a Oceánii se s největší pravděpodobností nepodaří.

Porodní komplikace postihují celosvětově na 15 % těhotenství a nesouvisejí tedy s ekonomickou vyspělostí země. Mateřská úmrtnost je však vysoká jen v rozvojových regionech. Přímé porodní komplikace jako krvácení, potrat, těhotenské křeče, porodní uzávěra či infekce zapříčiní asi tři čtvrtiny úmrtí. Nepřímé porodní komplikace způsobené svízelnými životními podmínkami včetně malárie, chudokrevnosti, žloutenky a ve stále větší míře HIV/AIDS stojí za zbylou čtvrtinou.

Sociální situace mnoha žen ve společnosti hraje taktéž významnou úlohu. Diskriminace žen spolu s chudobou přivádí mnoho z nich ke ztrátě zdraví, nedostatečnému příjmu živin, brzkým sňatkům a příliš častým těhotenstvím. Zdraví dětí takto zkoušených žen je značně ohroženo. Uzavírá se tak bludný mezigenerační kruh nemocnosti a úmrtnosti.

Problém úmrtí matek nelze vyřešit, aniž by došlo k rozvoji infrastruktury zdravotnických zařízení v nejvíce postižených regionech. Zdravotnická péče musí být nejen kvalitní, ale i široce dostupná. Na to je však třeba soustředit mnohem více peněz, úsilí a energie, než se aktuálně na zdravotnické programy poskytuje. V případě naprosté absence lékařské pomoci i poměrně lehká porodní komplikace často končí smrtí nebo doživotním postižením rodičky. není to právě naopak?

Ne ke všemu je potřeba přítomnost lékaře, někdy by stačila i pomoc dobře vyškolených sester a porodních asistentek. Klíčovými překážkami pro poskytování péče jsou nedostatek informací o vážnosti problému, nízký socioekonomický status, velká geografická vzdálenost péče a někdy i nedůvěra v její poskytovatele.

 

 víte že? 

 

Každou minutu zemře jedna žena na následky problémů spojených s těhotenstvím, ročně více než půl milionu. 99 % těchto úmrtí se odehraje v Africe, Asii a Latinské Americe.
 

 

Ke stažení

formát cpt priciny_umrti_rodicek.cpt, 2 MB

Úmrtí matek na 100.000 živě narozených dětí a jejich příčiny.

Na světě žije 2,2 miliardy dětí, pod hranicí chudoby jich žije 1 miliarda. Každé druhé dítě na této planetě je připraveno o své dětství v důsledku chudoby - ohroženo podvýživou nebo hladem, AIDS a dalšími nemocemi. 1.cíl

1.cíl
Odstranit extrémní chudobu a hlad

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze