Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Témata > Příliš vzdálené cíle > Zdroje, odkazy, zkratky > Hlavní zdroje

Hlavní zdroje

UNITED NATIONS. Africa and the Millennium Development Goals. 2007 Update. DPI/2458, New York: UN Department of Public Information. June 2007

UNITED NATIONS. The Millennium Development Goals Report 2006. New York: United Nations Department of Economic and Social Affairs, June 2006. ISBN 92-1-101132-9

UNITED NATIONS. The Millennium Development Goals Report 2007. New York: United Nations Department of Economic and Social Affairs, June 2007. ISBN 978-92-1-101153-1 (přílohy Goals Indicators and MDG Indicators Database dostupné pouze na http://mdgs.un.org).

UNITED NATIONS. Progress towards to Millenium Development Goals. [online]. United Nations Statistics Division, Department of Economic and Social Affairs. New York: United Nations, 2005. [cit. 11-05-2007]. Dostupné na http://millenniumindicators.un.org/unsd/mi/mi_coverfinal.htm

UNITED NATIONS. World and regional trends. Millennium Development Goals Indicators. [online]. United Nations Inter-Agency and Expert Group on the Millennium Development Goals Indicators and MDG Indicators Database. New York: United Nations, 2007b. Dostupné z http://mdgs.un.org

UNICEF. Progress for Children - A World Fit for Children Statistical Review, prosinec 2007. http://childinfo.org/areas/childmortality/Progress_for_Children.pdf

FAO. State of the World's Forests 2007. Roma: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2007. ISBN 978-92-5-105586-1

WORLD BANK. World Development Indicators 2008. Washington, D.C.: The World Bank, 2008. Dostupné na http://go.worldbank.org/U0FSM7AQ40

WORLD BANK. Global Monitoring Report 2007: Confronting the Challenges of Gender Equality and Fragile States. Washington, D.C.: The World Bank, 2007. ISBN-10: 0-8213-6975-X

WORLD BANK. Achieve universal primary education. [online]. Global Data Monitoring Information System. Washington, D.C.: The World Bank, 2004. Dostupné z http://ddp-ext.worldbank.org/ext/GMIS/gdmis.do?siteId=2&menuId=LNAV01 Rollback Malaria Network - http://www.rollbackmalaria.org

SOCIAL WATCH. Social Watch Reports,: Instituto del Tercer Mundo, Montevideo dostupné na www.socialwatch.org

HAGEMANN, F. et al. Global child labour trends 2000 to 2004. Geneva: International Labour Office, April 2006.

STIGLITZ, J. E. Odměny, ne patenty. [online]. Project Syndicate, March 2007. [cit. 2007-11-20]. Dostupné na http://www.project-syndicate.org/commentary/stiglitz81/Czech

STOJANOV, R.; NOVOSÁK, J. Mezinárodní migrace a rozvoj – analýza vybraných souvislostí a dopadů. Mezinárodní vztahy, Vol. 43 (2008), No. 1, ISSN 0323-1844

JENS MARTENS A KOL.; Kassensturz in der Entwicklungzusammenarbeit; Global Policy Forum; Bonn 2008, ISBN 978-3-924493-86-8. Dostupné na www.globalpolicy.eu

JENS MARTENS A KOL.; Armutszeugnis; Global Policy Forum; Bonn 2007, ISBN 3-924493-79-0. Dostupné na www.globalpolicy.eu

JEHLIČKA,P., TOMEŠ,J., DANĚK,P. Stát, prostor, politika - vybrané kapitoly z politické geografie, KSGRR Přf UK - 2000. Online na: http://www.kap.zcu.cz/opory/studijni_texty/kniha_stat_prostor/

T.TOŽIČKA ED. Česko proti chudobě – Informace, fakta a čísla z rozvojového světa, EDUCON, 2007. Online – http://www.ceskoprotichudobe.cz/?id=40-ke-stazeni

KOLEKTIV AUTORŮ; Daňové a právní ráje; Francouzská platforma pro problematiku daňových a právních rájů a EDUCON; 2007. Online – http://www.ceskoprotichudobe.cz/?id=40-ke-stazeni

Na světě žije 2,2 miliardy dětí, pod hranicí chudoby jich žije 1 miliarda. Každé druhé dítě na této planetě je připraveno o své dětství v důsledku chudoby - ohroženo podvýživou nebo hladem, AIDS a dalšími nemocemi. 1.cíl

1.cíl
Odstranit extrémní chudobu a hlad

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze