Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Témata > Příliš vzdálené cíle > Citáty

Citáty

„Kalendář říká, že jsme v polovině cesty mezi lety 2000 a 2015. Ale realita je taková, že jsme miliony mil daleko od úspěchu.“

Gordon Brown, červenec 2007, OSN - New York

 

„To není jen pouhá reforma. To je skutečná revoluce. Pohlaví a rasa jsou prosté a viditelné rozdíly, a proto sloužily k rozdělování lidí do nadřazených a podřízených skupin, k nasazení na levnou práci, na níž tento systém stále závisí. Mluvíme o společnosti, v níž nebudou žádné jiné role než ty, které si vybereme, nebo které získáme. Fakticky mluvíme o humanismu.“

Gloria Steinem

 

„Všude, kde je velký majetek, je i velká nerovnost. Na jednoho boháče musí být přinejmenším pět set chudáků; blahobyt menšiny předpokládá bídu většiny.“

Adam Smith, The Wealth of Nations, 1776, sv. 2, s. 232

 

 „Podobně jako otroctví nebo apartheid, ani chudoba není nic přirozeného a nezměnitelného. Jejím původcem je člověk a pomocí lidských činů může být také překonána i úplně vymýcena. Takovýto skutek pak není nějakým dobročinným gestem, nýbrž aktem spravedlnosti.“

Nelson Mandela na veřejném shromáždění na Trafalgarském náměstí, únor 2005

 

„Zaměření na specifické oblasti rozvoje, které jsou zahrnuty do Rozvojových cílů tisíciletí, by nemělo odvádět pozornost od faktu, ze rozvoj je velmi komplikovaný a široký proces, ve kterém jsou jednotlivé problémy úzce provázané a vzájemně se silně ovlivnují. Úspěšný rozvoj proto vyžaduje integraci ekonomické a sociální dimenze, ale také ohled na udržitelnost životního prostředí a na problematiku politických a lidských práv.“

Ban Ki-moon, Generální tajemník OSN, 2007

 

 

Každoročně umírají na světě až tři miliony lidí na malárii, z čehož více než 90 % připadá na africký kontinent. 6.cíl

6.cíl
Bojovat s HIV/AIDS, malárií a dalšími nemocemi

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze