support our campaign
Ivana Chýlková

Ivana Chýlková
(all celebrities)

supported by
European Commission Make Europe Sustainable For All Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic, Development Cooperation and Humanitarian Assistance Department
sponsors and partners
Zdravé město Vsetín

(all sponsors and partners)

Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > About Campaign > Organisations in Campaign

Organisations supporting campaign demands

ADEPTTs

ADEPTTs

www.adeptts.cz

ADRA

ADRA

www.adra.cz

AMBOS MUNDOS

AMBOS MUNDOS

www.ambosmundos.cz

ARPOK

ARPOK

www.arpok.cz

ARS - Asociace pro rozvojovou spolupráci

ARS - Asociace pro rozvojovou spolupráci

www.arsczech.org

Bez mámy

Bez mámy

www.bezmamy.cz

boNGO

boNGO

www.bongoworldwide.org

CARE Česká republika

CARE Česká republika

www.care.cz

CEGV Cassiopeia

CEGV Cassiopeia

www.cegv-cassiopeia.cz

Centrum Dialog

Centrum Dialog

www.centrumdialog.cz

Centrum Narovinu

Centrum Narovinu

www.adopceafrika.cz

Česká koalice Social Watch

Česká koalice Social Watch

www.socialwatch.cz

Česká zemědělská univerzita v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze

www.czu.cz

Člověk v tísni

Člověk v tísni

www.clovekvtisni.cz

Development World Wide

Development World Wide

dww.euweb.cz

Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové spolupráce

Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové spolupráce

www.spolu.diakonie.cz

Domov Sue Ryder

Domov Sue Ryder

www.sue-ryder.cz

EDUCON

EDUCON

www.educon.cz

Ekumenická akademie

Ekumenická akademie

www.ekumakad.cz

Eurosolar ČR

Eurosolar ČR

www.eurosolar.cz

Fair

Fair

www.fair-ngo.eu

Fair Life

Fair Life

www.fairlife.cz

Fairtrade Česko a Slovensko

Fairtrade Česko a Slovensko

www.fairtrade-cesko.cz

FoRS

FoRS

www.fors.cz

Gender Studies

Gender Studies

www.genderstudies.cz

Glopolis

Glopolis

www.glopolis.org

Hnutí DUHA

Hnutí DUHA

www.hnutiduha.cz

Humanitas Afrika

Humanitas Afrika

www.humanitasafrika.cz

Charita Česká republika

Charita Česká republika

www.charita.cz

IGPN

IGPN

www.igpn.net

INEX - Sdružení dobrovolných aktivit

INEX - Sdružení dobrovolných aktivit

www.inexsda.cz

La Strada

La Strada

www.strada.cz

LL-LIKVIDACE LEPRY

LL-LIKVIDACE LEPRY

www.likvidacelepry.cz

Milostivé léto

Milostivé léto

Nadace Divoké husy

Nadace Divoké husy

www.divokehusy.cz

Nadační fond Microfinance

Nadační fond Microfinance

www.nfmf.cz

Nadační fond Slovak-Czech Womens Fund

Nadační fond Slovak-Czech Womens Fund

www.womensfund.cz

NaZemi

NaZemi

www.nazemi.cz

NESEHNUTÍ

NESEHNUTÍ

www.nesehnuti.cz

Neslyšící s nadějí

Neslyšící s nadějí

neslysicisnadeji.org

Njovu

Njovu

www.njovu.cz

Otevřená společnost

Otevřená společnost

www.osops.cz

PARTNERS CZECH

PARTNERS CZECH

www.partnersczech.cz

Poradna pro uprchlíky

Poradna pro uprchlíky

www.uprchlici.cz

Sdružení obrany spotřebitelů Praha a Středočeský kraj

Sdružení obrany spotřebitelů Praha a Středočeský kraj

www.spotrebitel.net

Shalom for Uganda

Shalom for Uganda

www.shalomforuganda.cz

ShineBean

ShineBean

www.shinebean.org

SIRIRI

SIRIRI

www.siriri.org

Sue Ryder International CZ

Sue Ryder International CZ

www.sueryderinternational.eu

Svět bez válek a násilí

Svět bez válek a násilí

www.svetbezvalek.cz

TODERO - Sdružení pro rozvojovou pomoc

TODERO - Sdružení pro rozvojovou pomoc

www.volny.cz/todero/todero-cz.htm

Ústav pro ekopolitiku

www.ekopolitika.cz

VARA ČR

Volonté Czech

Volonté Czech

www.volonte.cz

Vysokoškolští humanisté

www.novyhumanismus.cz

WISE

www.wisebrno.cz

Wontanara

Wontanara

www.wontanara.cz

Zelená pro planetu

Zelená pro planetu

www.zelenaproplanetu.cz

Zelený dům Chrudim

Zelený dům Chrudim

www.zelenydum.estranky.cz

Zelený kruh -  asociace ekologických organizací

Zelený kruh - asociace ekologických organizací

www.zelenykruh.cz

Every year in the world are dying of malaria up to three million people, while over 90 % of them are from the African continent. Goal 6

Goal 6
Combat HIV/AIDS, malaria and other diseases

Illustrations to MDGs were created by students of Hollar Graphic School in Prague