Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Rozvojové cíle tisíciletí v poločase: Splnění zatím podle OSN nejisté

publikováno: 10.07.2007       téma: Ostatní

Rozvojové cíle tisíciletí v poločase

Splnění cílů tisíciletí zatím podle OSN nejisté

 

IC OSN

PRAHA, 2. července 2007 (Inf. centrum OSN) – Stojíme v poločase Rozvojových cílů tisíciletí. Jejich splnění může pomoci milionům lidí vymanit se z chudoby. Došlo sice k jasnému zlepšení v některých sledovaných oblastech, úspěšné splnění stanovených cílů je však velmi nejisté. Vyplývá to z výroční zprávy Millennium Development Goals Report, kterou dnes v Ženevě prezentoval generální tajemník OSN Ban Ki-moon.

„Výsledky, které máme k dispozici, naznačují, že jsme již dosáhli určitého pokroku a že je stále reálné, že budeme v plnění rozvojových cílů ve většině regionů světa úspěšní,“ říká generální tajemník OSN Ban Ki-moon v předmluvě zprávy. Z dokumentu zároveň vyplvá, že ještě mnoho práce zbývá vykonat.

Představitelé států OSN se v roce 2000 shodli, že svět má prostředky, technologie i know-how na odstranění chudoby a hladu. Že lze omezit šíření infekčních nemocí, dětskou a mateřskou úmrtnost a zpřístupnit základní vzdělání všem dětem. V Deklaraci tisíciletí formulovali osm konkrétních cílů rozvoje, známých pod anglickou zkratkou MDGs. Cílovým rokem naplnění určili rok 2015. 

Co se daří?

Jak si stojíme v poločase plnění stanovených cílů? „Dosavadní výsledky naznačují, že jsme se posunuli vpřed, a že ve většině regionů můžeme být nakonec úspěšní,“ říká generální tajemník OSN Ban Ki-moon. Zároveň dodává, že mnohé sliby zůstávají z velké části nenaplněné. Podívejme se nejprve na to, co se daří.

  • Počet extrémně chudých v subsaharské Africe se stabilizoval. Od roku 2000 došlo ke snížení chudoby o šest procent. Je však nepravděpodobné, že se v Africe podaří snížit do roku 2015 na polovinu počet extrémně chudých lidí.
  • Školní docházka v rozvojových zemích vzrostla z osmdesáti procent v roce 1991 na 88 procent v roce 2005. 
  • Na politickém a veřejném životě se postupně více podílejí i ženy. Najdeme už i příklady zemí, kde dříve mohli volit jen muži, ale dnes již v řadách poslanců zasedají i ženy. Proces posilování postavení žen ve společnosti je ale velmi pomalý. 
  • Zlepšuje se i situace v dětské úmrtnosti. Nadějné jsou také výsledky v oblasti prevence malárie a tuberkulózy. Zlepšení ale není dostatečné na to, abychom dokázali splnit vytyčený cíl, do roku 2015 snížit na polovinu úmrtnost na tyto dvě choroby.

Cesta k úspěchu bude ještě dlouhá

Jen jediný region světa z osmi směřuje ke splnění všech rozvojových cílů. Nejhorší situace je v subsaharské Africe. Rozvoji brání nedostatek pracovních příležitostí pro mladé lidi, nerovnost pohlaví, rychlá a nekontrolovaná urbanizace. Významnou roli hraje i pokračující epidemie HIV/AIDS.

Rozvoji brání i nestabilita a válečné konflikty. Splnění rozvojových cílů přitom může významně přispět k posílení bezpečnosti i stability a naopak. Rozvoj a bezpečnost působí jako spojené nádoby.


Kde selháváme?

V Asii došlo k nejvýraznějšímu omezení chudoby na světě, ale s výjimkou západní části kontinentu. Tam se počet chudých naopak zdvojnásobil. Z dalších problematických oblastí vyjímáme: 

  • Více než půl milionu žen každoročně umírá během těhotenství či při porodu. Jedná se při tom o komplikace, jimž umíme předcházet nebo je léčit.
  • Málo se zatím daří omezovat počet hladových a podvyživených dětí. Hlad nepřináší jen utrpení, ale živí násilí a konflikty.
  • Na následky AIDS zemřely loni téměř tři miliony lidí, v roce 2001 to bylo téměř o milion méně. Více než patnácti milionům dětí vzal AIDS jednoho nebo oba rodiče.
  • Téměř polovina lidí v rozvojových zemích nemá k dispozici ani základní kanalizaci.
  • Celý svět již začíná pociťovat následky změny klimatu. Jedná se o jev, který bude působit velice nerovnoměrně. Šéf OSN Ban Ki-moon zdůrazňuje, že globální oteplování se týká nás všech, každého ale jinak. Bohaté státy disponují zdroji a technologiemi, díky nimž se dokáží přizpůsobit. Následky pro vysychající Afriku či obyvatele ostrovních států, kteří se obávají, že je jednoho dne smetou vlny do moře, budou mnohem závažnější.

Přes některé pozitivní změny zůstává subsaharská Afrika nejchudším regionem světa. V roce 2005 se ve skotském Gleneagles státy G8 zavázaly, že zdvojnásobí rozvojovou pomoc Africe. Celkový objem pomoci ale v letech 2005 a 2006 reálně poklesl o více než pět procent. Jen pět zemí dosud splnilo nebo překročilo cíl OSN na vyčlenění 0,7 procenta svého HND na rozvojovou pomoc. Bez rázných politických rozhodnutí a konkrétních kroků ze strany vlád států ale nelze očekávat zásadní změnu k lepšímu.

Přehledná tabulka plnění MDGs podle regionů (anglicky).
PDF  MDG progress report chart [PDF, 215 kB]


Tiskové materiály i celá zpráva MDG Report jsou k dispozici on-line na internetu na adrese
www.un.org/millenniumgoals
 

****
UNITED NATIONS PRESS RELEASE
UNIC/2007, 2. července 2007
Kontakt: Jana Fantová, T: 257 199 831

Každoročně umírají na světě až tři miliony lidí na malárii, z čehož více než 90 % připadá na africký kontinent. 6.cíl

6.cíl
Bojovat s HIV/AIDS, malárií a dalšími nemocemi

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze