Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Co si myslí občané ČR o rozvojové spolupráci?

publikováno: 25.02.2009       téma: Ostatní

Společnost SC&C vypracovala pro Ministerstvo zahraničních věcí ČR výzkum veřejného mínění v oblasti rozvojové spolpráce. Průzkum byl prováděn v říjnu 2008 na vzorku 1052 respondentů a mohl srovnávat výsledky s podobným průzkumem v roce 2006.

A co jsou hlavní poznatky o postojích nás občanů České republiky k pomoci nejchudším zemím?

1. Znalost vládního programu na podporu chudým zemím od roku 2006 mírně poklesla - v současné době deklaruje známost programu necelých 53 % občanů.

2. Obecně je informovanost o vládní pomoci relativně nízká a občané to také přiznávají. Pouze každý osmý obyvatel ČR slyšel o Rozvojových cílech tisíciletí.

3. Podporovaná znalost názvu kampaně Česko proti chudobě se zvýšila na 22 %, a dokonce byla jednou z nejčastěji spontánně zmiňovaných kampaní.

4. Stejně jako v roce 2006 jsou vnímány 3 nejdůležitější důvody pomoci: pomoc v nouzi, boj proti chudobě a pomoc dětem. Oproti situaci před 2 lety se mezi hlavní důvody dostává také „prevence hladu a nemocí“ a také se zvýšila důležitost vzdělání. Pouze 3 % populace si myslí, že ČR nemusí pomáhat vůbec.

5. Boj s AIDS a dalšími nemocemi má být prioritou pro pomoc chudým zemím.

6. Částka 3 Kč z každé tisícikoruny na podporu chudým zemím – podle občanů dostačující pomoc.

7. Pro podporu dlouhodobé spolupráce v chudých zemích jsou dvě třetiny Čechů – oproti roku 2006 zaznamenáváme mírný nárůst. Zároveň by tato pomoc neměla být směřována pouze do „sympatických“ zemí, ale všude, kde je opravdu třeba. Jako nejpotřebnější oblast označila většina Čechů Afriku.

8. Tím, že budeme pomáhat rozvojovým zemím, mírně eliminujeme přistěhovalectví, ale poskytování pomoci nám nepomůže snížit riziko terorismu.

9. 40 % lidí věnovalo v roce 2008 nějaké prostředky (finanční, materiální, časové) na pomoc chudým zemím – situace je naprosto totožná s rokem 2006.

10. Dvě třetiny populace chce, aby darující země (tedy i ČR) měla z poskytování pomoci nějaké výhody. 

 

Podrobnější informace:

Stručné grafické shrnutí  Power Point PowerPoint, 506 kB

Celá zpráva    MS Word MS Word, 1.2 MB 

Více než 100 milionů dětí stále ještě nemá přístup ani k základnímu vzdělání. Devadesát sedm procent z nich žije v rozvojových zemích, téměř šedesát procent z nich jsou dívky. 2.cíl

2.cíl
Dosáhnout základního vzdělání pro všechny

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze