Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Inovativní příručka pro učitele výtvarné výchovy – IgelitART!

publikováno: 05.01.2011       téma: Ostatní

Inovativní příručka pro učitele výtvarné výchovy – IgelitART!Příručka vznikla ve spolupráci Společnosti pro Fair Trade a britských organizací RISC a October Gallery a je určená učitelům výtvarné výchovy, ale nejen jim. Hlavním cílem této řady příruček je pomoci učitelům propojit současné světové umění a design s aktuálními globálními tématy a zařadit tak průřezová témata Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a Environmentální výchova i do hodin výtvarné výchovy.

První příručka z cyklu uMěním! je inspirována díly čínského umělce Chuang Sü, který speciální technikou fotografuje igelitové sáčky a tiskne je ve velkých rozměrech. Jeho tajuplné tisky vznášejícího se igelitu odkazují na zašlou slávu hedvábné stezky. Dnes po stejné trase, ale v opačném směru, putují mimo jiné i odpady a mezi nimi igelitové sáčky a plastové lahve. Kde se odpad bere a kam se ztrácí? Co s tím mohu udělat já a jak mohu výtvarně vyjádřit svůj názor? Toto jsou příklady otázek, na něž s žáky a studenty můžete společně hledat odpovědi.

Příručka IgelitART nabízí učitelům podrobný popis čtyř navazujících výukových bloků (každý v délce 60-100 min), ve kterých si žáci a studenti jakéhokoliv věku procházejí cestu od hledání vlastního propojení s Čínou, přes prozkoumávání zajímavých výtvarných technik až po získávání informací o plastovém odpadu a o možnostech jeho snižování. Každý blok je rozdělen na úvodní, hlavní a závěrečnou aktivitu, přičemž hlavní aktivita je vždy výtvarná (např. společné vytváření „igelitového“ moře, fotografování igelitových sáčků, tvorba doplňků z použitých materiálů, malování mapy svého okolí)

Příručka je ke stažení ve formátu PDF na webu Společnosti pro Fair Trade.

Obchodní bariéry ze stran bohatých zemí stojí rozvojové země asi 100 miliard ročně - skoro dvakrát více, než dostanou v rámci rozvojové polupráce. 8.cíl

8.cíl
Budovat světové partnerství pro rozvoj

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze