Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

Inovativní příručka pro učitele výtvarné výchovy – IgelitART!

publikováno: 05.01.2011       téma: Ostatní

Inovativní příručka pro učitele výtvarné výchovy – IgelitART!Příručka vznikla ve spolupráci Společnosti pro Fair Trade a britských organizací RISC a October Gallery a je určená učitelům výtvarné výchovy, ale nejen jim. Hlavním cílem této řady příruček je pomoci učitelům propojit současné světové umění a design s aktuálními globálními tématy a zařadit tak průřezová témata Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a Environmentální výchova i do hodin výtvarné výchovy.

První příručka z cyklu uMěním! je inspirována díly čínského umělce Chuang Sü, který speciální technikou fotografuje igelitové sáčky a tiskne je ve velkých rozměrech. Jeho tajuplné tisky vznášejícího se igelitu odkazují na zašlou slávu hedvábné stezky. Dnes po stejné trase, ale v opačném směru, putují mimo jiné i odpady a mezi nimi igelitové sáčky a plastové lahve. Kde se odpad bere a kam se ztrácí? Co s tím mohu udělat já a jak mohu výtvarně vyjádřit svůj názor? Toto jsou příklady otázek, na něž s žáky a studenty můžete společně hledat odpovědi.

Příručka IgelitART nabízí učitelům podrobný popis čtyř navazujících výukových bloků (každý v délce 60-100 min), ve kterých si žáci a studenti jakéhokoliv věku procházejí cestu od hledání vlastního propojení s Čínou, přes prozkoumávání zajímavých výtvarných technik až po získávání informací o plastovém odpadu a o možnostech jeho snižování. Každý blok je rozdělen na úvodní, hlavní a závěrečnou aktivitu, přičemž hlavní aktivita je vždy výtvarná (např. společné vytváření „igelitového“ moře, fotografování igelitových sáčků, tvorba doplňků z použitých materiálů, malování mapy svého okolí)

Příručka je ke stažení ve formátu PDF na webu Společnosti pro Fair Trade.

Každoročně umírají na světě až tři miliony lidí na malárii, z čehož více než 90 % připadá na africký kontinent. 6.cíl

6.cíl
Bojovat s HIV/AIDS, malárií a dalšími nemocemi

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze