Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Články

TZ V Bruselu bude oficiálně zahájen Rok udržitelné energie pro všechny OSN

publikováno: 07.02.2012       téma: Rozvojové cíle tisíciletí

TISKOVÁ ZPRÁVA

V Bruselu bude oficiálně zahájen Rok udržitelné energie pro všechny OSN

Praha, 7. února 2012 – Evropa se 8. února v Bruselu oficiálně připojí k Mezinárodnímu roku udržitelné energie pro všechny. Letos by si podle OSN měli lidé připomínat, že na světě stále žije téměř jeden a půl miliardy lidí v energetické chudobě a tuto situaci zlepšit.

Představitelé Evropské unie, OSN, rozvojových zemí a soukromého i neziskového sektoru se 8. února sejdou v Evropském parlamentu při oficiálním zahájení Mezinárodního roku udržitelné energie pro všechny. Společně tak podpoří boj proti energetické chudobě v rozvojových zemích a využívání obnovitelných zdrojů energie.

„Bez zajištění přístupu k energii pro všechny nikdy nevyhrajeme boj proti chudobě – tuto mantru jsem již opakoval mnohokrát,“ prohlásil eurokomisař pro rozvojovou spolupráci Andris Piebalgs. Lotyšský politik bude jedním z řečníků, kteří v rámci slavnostního zahájení promluví. Mezi dalšími jsou generální ředitel UNIDO Kandeh Yumkella, generální ředitel IBM Stephen Leonard nebo europoslanec Norbert Neuser. (Seznam všech řečníků včetně krátkého životopisu je součástí přílohy.)

„Přístup k obnovitelné elektrické energii je bezesporu jednou z podmínek dosažení Rozvojových cílů tisíciletí a celkovému zlepšení životních podmínek v nejchudších a odloučených oblastech planety,“ říká český expert na rozvojovou problematiku Tomáš Tožička z Educonu, jedné ze spolupořádajících organizací.

Celkem žije v energetické chudobě stále 1,4 miliardy lidí a 2,5 miliardy musí při vaření a topení spoléhat na tradiční spalování biomasy, což způsobuje další zdravotní problémy převážně u žen a dětí.

Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny byl celosvětově zahájen 16. ledna v Abú Dhabí na Světovém fóru o budoucnosti energií. Generální tajemník OSN Pan Ki-mun tam ve svém proslovu opět vyzval vlády, soukromé společnosti i neziskový sektor ke společné akci, která by zajistila univerzální přístup k elektrické energii.

„Tohle je ten správný čas pro tuto iniciativu,“ řekl Pan Ki-mun doslova. „Po celém světě vidíme zvyšující se snahu o konkrétní akce vedoucí ke zmírnění energetické chudoby, podporující udržitelný ekonomický růst a mírní rizika globální změny klimatu. Dosažení udržitelné energie pro všechny je stejně uskutečnitelné, jako potřebné,“ dodal.

V nadcházejícím roce je tak nejvyšší čas zajistit, aby téměř jeden a půl miliardy lidí žijících v energetické chudobě bylo v centru politické diskuze nejen do roku 2015, ale i v následujících desetiletích.

Kontakt pro média:
Tomáš Tožička, Energie pro všechny do roku 2030
E: tomas.tozicka@educon.cz
T: 603866054

Další informace:
http://www.worldfutureenergysummit.com/Portal/news/16/1/2012/un-secretary-general-calls-for-action-to-achieve-sustainable-energy-for-all-by-2030.aspx
http://www.worldfutureenergysummit.com/Portal/news/15/1/2012/world-future-energy-summit-opens-in-abu-dhabi-tomorrow.aspx
http://blogs.ec.europa.eu/piebalgs/clean-energy-lowers-the-prices-of-electricity-in-africa/
http://www.nazeleno.cz/energie/fotovoltaika/3-nove-solarni-technologie-budoucnost-fotovoltaiky.aspx

Ke stažení

Každoročně umírají na světě až tři miliony lidí na malárii, z čehož více než 90 % připadá na africký kontinent. 6.cíl

6.cíl
Bojovat s HIV/AIDS, malárií a dalšími nemocemi

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze