Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > O kampani > Ke stažení

Ke stažení

Nitky
Nitky

český překlad komiksu Kate Evans Threads
2016

Příběh z uprchlického tábora v Calais. Část komiksového románu Threads from the Refugee Crisis (Nitky uprchlické krize), který vyjde v roce 2017.

PDF  PDF, 6.1 MB

 

Perspektivy rozvoje
Perspektivy rozvoje

 

Editor: Tomáš Tožička

Vydala Ekumenická akademie, Praha 2016

Kniha se zaměřuje na to, jak odborníci z různých profesí, odbory a sítě nevládních organizací hodnotí výstupy a dohody, které vzešly z multilaterálních
jednání roku 2015. Články a studie se kriticky zamýšlí nad dosavadními jednáními a dosaženými výsledky.

PDF  PDF, 2.6 MB

 

Mýty a legendy z neznámého světa
Mýty a legendy z neznámého světa


Autor: Tomáš Tožička
vydání druhé upravené
vydal EDUCON, Praha 2015

Zkusme se podívat na některé mýty o rozvojových zemích, které můžeme zaslechnout na ulicích, ale které nám nezřídka předkládají dokonce i naši politici a média.

PDF  PDF, 1.4 MB

K dispozici i anglická verze.

 

Voices of the marginalized
Voices of the marginalized
How did EU policies affect the poorest

(Hlasy marginalizovaných
Jaký mají politiky EU dopad na nejchudší)


Autoři: Jiří Silný, Khondoker Shakhawat Ali, Paulin Polepole, Tomáš Tožička, Zuzana Uhde 

Vydal EDUCON, z.s., Praha, 2015

Zpráva GCAP shrnuje reflexi zkušeností z implementace Rozvojových cílů tisíciletí (MDGs) a role Evropské unie v rozvojové spolupráci ze čtyř zemí na třech kontinentech. Zástupci z Bangladéše, Demokratické republiky Kongo, Nikaragui a Zambie se podělili o své analýzy a výstupy diskusí s lidmi ze zúčastněných komunit. Je zjevné, že řada problémů a výzev zůstává, zejména pokud jde o inkluzi těch nejvíce marginalizovaných a sociálně vyloučených jednotlivců a skupin.

PDF  PDF, 2.6 MB

 

PŘÍLIŠ VZDÁLENÉ CÍLE
Od nenaplněných plánů k novým cílům

 
32 str., základní dokument naší kampaně, 2013.

Navazuje na brožury "Rozvojové cíle tisíciletí - Manuál globálního rozvojového vzdělávání" (2007) a "Příliš vzdálené cíle" (2009).

PDF  PDF, 4.1 MB

 

Jak se vaří kampaň
Jak se vaří kampaň

vydalo o.s. EDUCON v rámci projektu Životní styl a Rozvojové cíle tisíciletí
prosinec 2012

Návod jak naplánovat kampaň, pro méně zkušené či začínající organizace a jednotlivce, z pera zkušené novinářky a PR expertky.

PDF  PDF, 843 kB

Občanská odpovědnost ve světle globální chudoby
Občanská odpovědnost ve světle globální chudoby

vydalo o.s. EDUCON v rámci kampaně Česko proti chudobě
86 str., formát A5, září 2011

PDF  PDF, 4 MB

Hlavními tématy jsou důstojná práce, problematika nedostatku energie pro nejchudší obyvatele planety a problematika zajištění potravinové bezpečnosti a samostatnosti. Nechybí články o mezinárodních finančních únicích do daňových rájů, otázky měření rozvoje či reflexe problémů současné demokracie. Zabývají se také problematikou Rozvojových cílů tisíciletí OSN, ale nechybí ani pohled na chudobu v domácím a evropském kontextu.

Autoři příspěvků: Tomáš Tožička, Michal Broža, Dagmar Milerová Prášková, Jiří Silný, Aurèle Destrée, Václav Bělohradský, Robert Stojanov, Barbora Duží, Milan Smrž, Jiří Koželouh, Vojtěch Kotecký, Ondřej Kopečný, Ilona Švihlíková, Pavel Malíř Chmelař, Jiří Pehe, Jana Mazancová, Renata Rokůsková, Anna Lazorová, Pavla Začalová

Separát Energie pro všechny do roku 2030

PDF  PDF, 742 kB

PŘÍLIŠ VZDÁLENÉ CÍLE
Brožura "PŘÍLIŠ VZDÁLENÉ CÍLE (Rozvojové cíle tisíciletí -  Manuál globálního vzdělávání) "

 
64 str., základní dokument naší kampaně, 2. vydání, 2009.
Navazuje na původní brožuru "ROZVOJOVÉ CÍLE TISÍCILETÍ - Manuál globálního rozvojového vzdělávání". Podrobný popis rozvojových cílů tisíciletí, jejich (ne)plnění, grafy, čísla, informace.

PDF  PDF, 2.6 MB

K dispozici je i aktualizované on-line verze. Zde si můžete stáhnout texty a jednotlivé obrázky a grafy v tiskové kvalitě.

Rozvojové karty

Rozvojové karty


5 karet popisujících, v jakých rolích se může každý z nás zapojit do pomoci rozvojovým zemím + Černý Peter aneb čeho se naopak vyvarovat

6xA6, 2008.

PDF  PDF, 1.3 MB

K dispozici je i on-line podoba.

Právní a daňové ráje - zastavme skandál
Právní a daňové ráje - zastavme skandál


Francouzská platforma pro problematiku daňových a právních rájů

36 str., formát A5, překlad z francouzského originálu pro Česko proti chudobě, 2007

PDF  PDF, 11.5 MB

Text je možno volně šířit s uvedením autora, k nekomerčním účelům a beze změn; dle pravidel Creative Commons

Výraz „daňový ráj“ v nás vyvolá představu líbezného ostrova zalitého sluncem, na kterém rostou palmy. Ostrova, který se nachází kdesi na konci světa a na kterém se válí a přitom obohacuje několik miliardářů. Tedy nic, co by se nás mělo týkat. Tato představa je však mylná a navíc škodlivá, neboť kapitál, který plyne do daňových rájů, je čím dál tím větší. Polovina financí na mezinárodní úrovni protéká v současnosti těmito místy. Původ peněz je čím dál rozmanitější a důsledky této situace jsou dramatické z mnoha hledisek.

Kvůli daňovým a právním rájům (DPR) mají země Severu i Jihu o mnoho nižší prostředky. Díky tomu, že DPR mají malou rozlohu a nízký počet obyvatel, mohou praktikovat placení nižších daní, zatímco jiné země, z Jihu i ze Severu, jsou tím tlačeny ke snižování daní podniků a bohatých jednotlivců.

Obsah:

Úvod
Definice a charakteristiky právních a daňových rájů
Historický exkurz do daňových a právních rájů
Ráje, které vedou do pekla
Jak aktéři využívají právní a daňové ráje
Proniknutí daňových rájů do mezinárodního měnového systému
A co dělá mezinárodní společenství? Rozptýlené a nedostatečné snahy
Můžeme ukončit skandál
A co můžu dělat já?
Dodatek 1 Podvodně získaný majetek a restituce
Dodatek 2 Techniky praní špinavých peněz
Dodatek 3 Roztřídění daňových a právních rájů dle stupně jejich škodlivosti
Dodatek 4 Trusty a „fiducies?“

Neúnosná (finanční) architektura
Dvojplakát Daňové ráje světa / Neúnosná (finanční) architektura

PDF  PDF, 2.5 MB

 

Daňové ráje světa

 

 

 

 

 

 

 

ČESKO PROTI CHUDOBĚ - Informace, fakta a čísla z rozvojového světa
ROZVOJOVÉ CÍLE TISÍCILETÍ/MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS


24 str., formát A4, česko-anglická brožura k parlamentní debatě 15.10.2007

PDF  PDF, 5.44 MB

Obsah:

Úvodní slovo
Rozvojové cíle tisíciletí
Rozvojové cíle tisíciletí a kampaň Česko proti chudobě
Rozvojové cíle tisíciletí - stručně o trendech jejich (ne)plnění, Robert Stojanov
Česká zahraniční rozvojová spolupráce - závazek nebo prázdné sliby? Daniel Svoboda
Cesty k řešení dluhových krizí, Jiří Silný
Globální změny podnebí a rozvojové země, Vojtěch Kotecký
Informace o Evropských rozvojových dnech

ČESKO PROTI CHUDOBĚ - Informace, fakta a čísla z rozvojového světa
Informační zpravodaj "ČESKO PROTI CHUDOBĚ - Informace, fakta a čísla z rozvojového světa"


48 str., formát A4. Informační zpravodaj naší kampaně, srpen 2007.

PDF  PDF, 3.3 MB

Sekce:
Ze světa rozvoje
Naplňování Rozvojových cílů tisíciletí
Česko proti chudobě
Projekty české zahraniční rozvojové spolupráce

Manuál globálního rozvojového vzdělávání
Brožura "ROZVOJOVÉ CÍLE TISÍCILETÍ -  Manuál globálního rozvojového vzdělávání"


52 str., formát A4, základní materiál kampaně, 3. upravené vydání, 2007.

PDF  PDF, 3.9 MB.

Brochure
Brochure  "MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS - Manual for Global Development Education"


52 pages, English translation of main document of our Campaign. 3rd edited issue, 2007.

PDF  PDF, 4.3 MB.

Mediální příručka Rozvojové cíle tisíciletí
Mediální příručka Rozvojové cíle tisíciletí


54 stran, 2008.

PDF  PDF, 507 kB

Mediální příručka byla připravena v rámci projektu „Budování kapacit NNO v Maďarsku, Polsku a České republice s cílem mobilizovat podporu pro dosažení Rozvojových cílů tisíciletí“ organizací finep pod dohledem European Perspective, hlavního partnera projektu.

Příručka obsahuje informace týkající se rozvojové problematiky, Rozvojových cílů tisíciletí, propagace Rozvojových cílů tisíciletí a také užitečné kontakty a odkazy na kontaktní místa. Hlavním cílem této příručky je podpora a pomoc novinářům a pracovníkům v médiích při propagaci Rozvojových cílů tisíciletí. Může sloužit také jako databáze, ve které lze najít hodnotné a spolehlivé informace.

Příručka pro mladé vyslance
Příručka pro mladé vyslance


98 stran, 2008

PDF  PDF, 507 kB

Příručka byla připravena v rámci projektu „Mladí vyslanci Rozvojových cílů tisíciletí (MDGs)“ organizací European Perspective.

Příručka je určena pro neziskové organizace, organizace mladých, neformální skupiny, dobrovolníky, instituce a jednotlivce, kterým by měla ukázat, jak se zapojit do kampaně, přinést nápady, jak zahrnout MDGs do vlastních aktivit (které třeba mají původně kulturní, sportovní či společenský charakter a s rozvojovou pomocí nesouvisejí), a také vysvětlit, jak mohou prakticky pomoci při plnění Rozvojových cílů tisíciletí v rozvojových projektech.

Základní témata:

  1. obecné informace o MDGs s cílem poskytnout znalosti, ukázat návody, naučit praktické dovednosti a podpořit nálady nutné pro dosažení Rozvojových cílů tisíciletí
  2. komunikační techniky k prosazování

Průzkum zájmu o Rozvojové cíle tisíciletí

Shrnutí výsledků průzkumu zájmu o Rozvojové cíle tisíciletí mezi českými nevládními organizacemi exkluzivně provedeného pro Educon v roce 2008.

PDF vyzkum_mdgs.pdf, 669 kB

 

100 karikatur z rozvojových zemí
100 karikatur z rozvojových zemí


Karikatury od autorů z rozvojových zemí na téma problémů globálního Jihu, světového obchodu, rozvojové pomoci apod. Karikatury lze volně šířit a používat v tištěných i elektronických médiích s podmínkou, že bude vždy uveden zdroj: epd-Entwicklungspolitik. Tiskovou kvalitu ve formátu TIFF lze při prohlížení obrázků stáhnout pomoci ikony vpravo dole.

100 karikatur

 

Další materiály ke stažení:

Analytické materiály organizace Glopolis (zejména zemdělství, potravinová bezbečnost, finanční systém)

Bannery, loga, fotografie - sekce Podpora

Spoty, videa, mp3 - sekce Media

Další publikace na webech členů kampaně:

Publikace Společnosti pro Fair Trade: publikace pro rozvojové vzdělávání (např. Inovativní příručka pro učitele výtvarné výchovy – IgelitART!, Sada manuálů Svět v nákupním košíku) - www.fairtrade.cz/publikace

Každoročně umírají na světě až tři miliony lidí na malárii, z čehož více než 90 % připadá na africký kontinent. 6.cíl

6.cíl
Bojovat s HIV/AIDS, malárií a dalšími nemocemi

Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze